Nieuws

 

Nieuws

Mei 2018 / Scheikundekandidaten veel succes!

Deze week beginnen de middelbare schoolexamens. Shin-Etsu wenst alle scholieren veel succes en in het bijzonder de scheikundekandidaten. Vwo-scholieren doen donderdag 17 mei het scheikunde-examen en havisten op vrijdag 25 mei. Vanzelfsprekend hopen wij dat een aantal van hen geïnspireerd is geraakt een gekozen heeft voor een passende vervolgstudie, zoals scheikundige technologie, en van de vmbo’ers KB en TL bijvoorbeeld mbo Procesoperator of Maintenance technicus. Zoek je een passende stageplek tijdens je (vervolg)studie? Shin-Etsu is een erkend leerbedrijf en biedt verschillende stage-mogelijkheden.

Mei 2018 / VinylPlus verduurzaamt de Europese pvc-waardeketen

In de nieuwste editie van Chemie Magazine staat een interview met Brigitte Dero, general manager van VinylPlus. Dit programma is in 2000 door de pvc-industrie in de EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland vrijwillig opgezet met als doel de hele waardeketen te verduurzamen. Shin-Etsu heeft zich aan dit programma verbonden.

Dero vertelt onder meer hoe de industrie de additieven cadmium en lood hebben vervangen door nieuwe met een veilig etoxicologisch profiel. “Om zo’n additief te vervangen is heel veel R&D nodig, met de bijbehorende hoge investeringen”, aldus Dero. “Tegelijkertijd moet je concurrerend blijven op de wereldmarkt en een product bieden met dezelfde kwaliteit en prestatie. Een lastige opgave, waar altijd een lange transitieperiode voor nodig is. Het is de pvc-industrie inmiddels gelukt om gedurende vijftien jaar lood volledig uit te faseren. En, niet onbelangrijk: Zonder daarbij marktaandeel te verliezen.”

Een ander speerpunt is recycling. De hoeveelheid gerecycled pvc is stapsgewijs verhoogd en bedraagt inmiddels 600.000 ton per jaar. “Dat is enorm, als je bedenkt dat we bij nul zijn begonnen”, aldus Dero. Ook dit vergde forse investeringen. Het streven is om naar 800.000 ton te gaan in 2020.”

VinylPlus stelt telkens een tienjarig programma vast. Binnenkort worden de doelen voor 2020-2030 bepaald. Dat begint met een brede consultatie, ook buiten de sector. “Het uiteindelijke doel is dat pvc een betaalbaar product is dat beantwoordt aan de maatschappelijke behoeften. “We hebben grote vorderingen gemaakt, maar een reputatie verbeteren is vaak een lange weg, dat doe je niet in één dag. Door voortdurend onze duurzaamheids-performance te verbeteren brengen we de acceptatie steeds dichterbij. We willen dat pvc hét materiaal is als je kiest voor duurzaamheid.”

Lees het hele artikel op de website van de VNCI. De tekst is van Igor Znidarsic.

U bent hier